Järfälla deltar i projektet Viable Cities

Järfälla deltar nu i den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030. Foto: Järfälla kommun

Nu står det klart att Järfälla deltar i Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 - för att öka takten i klimatomställningen och redan år 2030 vara en klimatneutral kommun. Arbete sker i nära samarbete med Eon, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättsförening och KTH.

–Vi har höga ambitioner i Järfälla! Vårt deltagande i Viable Cities innebär att vi aktivt arbetar och utmanar för att bli en klimatneutral kommun redan 2030 – och därmed också en förebild för andra städer som vill öka takten i klimatomställningen. Vår koldioxidbudget visar att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser från transporter och byggnader med 10 till 15 procent per år för att bidra till målen i Parisavtalet. För att nå dit behöver vi fördjupad kunskap kring mobilitet, klimatneutralt byggande, hur vi ska ta hand om befintliga resurser på smartast sätt, hur vi stärker medborgarengagemanget och hur vi skapar drivkraft för omställning, säger Aphram Melki, ordförande i utskottet för miljö och social hållbarhet.

Järfälla har sedan 2019 deltagit i den första fasen av Viable Cities och framgångsrikt arbetat för hållbar stadsutveckling och klimatneutralitet för det stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i Barkarby. Nu breddas deltagandet för att omfatta hela kommunen och därmed tar Järfälla i samverkan med Eon, Skanska, Barkarby Science, HSB Bostadsrättsförening och KTH ett helhetsgrepp kring hållbar samhällsbyggnad och klimatneutralitet med fokus på fem stora och viktiga områden:

Den andra fasen av Viable Cities satsning Klimatneutrala städer 2030 där Järfälla deltar tillsammans med 22 andra städer och fyra myndigheter startar nu. Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställningen i städer.

– Det här är ett jättekliv framåt för klimatomställningen i Sverige. Många av de här städerna har redan kommit imponerande långt i klimatomställningen. Nu måste vi utveckla nya arbetssätt så att de lösningar som finns kan omsättas snabbt och av fler. Vi har inte tid att prata längre – nu måste vi göra, göra, göra, säger Olga Kordas, programchef Viable Cities.

– Skanska är stolta över att vara en del i Järfällas hållbara satsning i Barkarbystaden. Tack vare samarbetet inom Viable Cities med kommun och övriga parter blir vi tillsammans ännu bättre på hållbar stadsutveckling. Vårt klimatneutrala träkontor Eira blir en utmärkt testbädd här, med solceller, energihub och batterier. Vi minimerar utsläppen i varje led och kompenserar med biokol för byggnadens klimatavtryck, säger Alexandra Laurén, vice vd Skanska Sverige.

– Vi på Barkarby Science möjliggör nya konstellationer av samverkan med målet att hitta innovativa lösningar för att lyckas med klimatomställningen. En del för oss i detta spännande samarbete handlar om att bygga upp ett medlemsnätverk där vi fokuserat kan arbeta på samverkansfrågor och introducera nya spännande startups för stora väletablerade företag för att skapa nya innovationer som kan hjälpa oss nå målet med ett klimatneutralt Järfälla år 2030. Dessa nya innovationer kan sedan testas på vår Testbädd i Barkarbystaden. Vi kommer även driva ett arbete inom delningsekonomi eftersom det är en mycket viktig pusselbit i att bygga för en hållbar framtid, säger Sophia Sundberg, vd Barkarby Science.