Dahl underlättar bygglogistiken

Lokal byggcontainer ger bättre bygglogistik i byggområdet i Njurunda. Foto: Dahl

I området Njurunda cirka 30 minuter från Sundsvall bygger NCC 900 fastigheter med tillhörande kommunal anslutning. För att underlätta bygglogistiken etablerade Dahl division va en container med utvalt material där entreprenörer och installatörer lätt kan handla sina produkter via en app, direkt kopplad till köp och information via dahl.se.

Lösningen underlättade upphandlingen som annars både skulle vara tidskrävande och statisk, nu kan alla inblandade handla vad de behöver när de behöver det.

– Dahl har redan några butiker som är helt obemannade, där kunder själva låser upp och handlar via appen, säger Peter Johansson divisionschef Dahl va och fortsätter: vi använde oss av samma teknik fast i en container vilket var uppskattat av alla som berörs av bygget, nu slipper de resa till och från för att köpa i butik när något fattas.

Containern fylls kontinuerligt på och är belägen på Björkön i Njurunda, precis vid Löransvägen där alla installatörer har lätt access via tekniken.

Området omfattar 55 000 meter vatten- och spillvattenledningar och 14 avloppspumpstationer vilket i sig medför en stor mängd installationsmaterial. Byggstart med etapp A hösten 2022 och därefter kommer ytterligare 2 etapper med uppstart 2024 och 2025.