Nytt transportavtal tecknat

Nytt transportavtal ger löneökningar på 5,4 procent. Foto: Transportföretagen

Nu har Biltrafikens Arbetsgivareförbund, ett förbund inom Transportföretagen, tecknat ett nytt Transportavtal med Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet, som omfattar närmare 50 000 anställda, ger löneökningar på 5,4 procent och sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader.

Det nya Transportavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med två lönerevisionstillfällen, ett tillfälle den 1 november 2020 och ett tillfälle den 1 april 2022.

– Det är värdefullt att vi har tecknat ett nytt Transportavtal som landat på märket och som ger våra medlemsföretag arbetsfred i en orolig tid. Eftersom avtalet löper över en period på 29 månader har våra medlemsföretag stabila förutsättningar för en längre tid. Det är av extra stor betydelse och nödvändigt eftersom coronapandemin slagit hårt mot samhället och påverkar branschen, säger Marcus Dahlsten, vd Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen.

Ett långt kollektivavtal som följer den norm som parterna inom industrin har satt för löneökningarna på svensk arbetsmarknad ger goda förutsättningar för företagen. Den svenska transportsektorn ska samtidigt nå högt uppsatta klimatmål med att minska sina utsläpp med 70 procent till 2030.

– Ska den svenska transportsektorn vara fortsatt konkurrenskraftig och samtidigt nå hållbarhetsmålen är det avgörande med kollektivavtal som ger företagen förutsättningar att verka och utvecklas, avslutar Marcus Dahlsten.