Prologis bygger ut hemelektronikföretaget Powers anläggning i Skillingaryd

Expansionen omfattar nära 28 000 kvadratmeter. Foto: Prologis

Prologis har tecknat avtal om att bygga ut hemelektronikföretaget Powers centrallager i Skillingaryd utanför Jönköping. Expansionen omfattar nära 28 000 kvadratmeter och innefattar även viss ombyggnad av Powers befintliga anläggning på över 63 000 kvadratmeter. Avtalet är en Clear Lease, där hyreskostnaden även omfattar underhåll, skötsel och förvaltning. Byggstart sker omedelbart och byggnaden väntas stå klar under hösten 2021.

Powers centrallager i Skillingaryd ska förse hela Norden med behovet av produkter, oavsett om det avser butiker, webbhandel eller slutkund direkt. Den nya byggnaden och förändringarna har planerats under lång tid, men planerna har tidigarelagts på grund av en accelererande utveckling under 2020.  För Power handlar det om att lagerhålla stora mängder elektronik för att både kunna hålla en hög snabb servicenivå och samtidigt konkurrenskraftiga priser.

– Efterfrågan har växt snabbt och kraven på mer yta har funnits ett tag, säger Ulrika Onselius, Sitemanager på Power International Logistics i Skillingaryd. Vi ser hela tiden framåt för att kunna säkra vår marknadsandel. Dels att vara effektiva i flöden, transporter och logistik, dels att kunna lagerhålla rätt volymer för att hålla löftet om snabba leveranser.

Ny- och ombyggnaden innefattar flera delar utöver ökad yta. Planen innehåller aspekter kring säkerhet, effektivitet och miljötänkande. I Prologis byggplan, som tagits fram i nära samarbete med Power, kommer hela anläggningen att få 33 nya lastportar, en utökad skyddad parkering och ett helt nytt flöde där alla transport kör i samma riktning runt fastigheten. Nybyggnaden får miljöcertifieringen BREEAM ”Very Good”.

– Med de nya portarna och det nya trafikflödet kommer alla varor tas in på en sida och leverera ut dem på den andra sidan, berättar Ulrika Onselius. Med transporterna parkerade i närheten kan också tiderna för lastning och lossning att kortas när de olika transporterna snabbt kan prioriteras.