Logicenters bygger ut i Arlandastaden

Aditro Logistics verksamhet i fastigheten. Foto: Logicenters

För tre år sedan tog Logicenters det första spadtaget för en ny logistikanläggning i Arlandastad, strax norr om Stockholm. I dag bedriver Aditro Logistics verksamhet i fastigheten. Anläggningen som innefattar en yta om totalt 25 000 kvadratmeter ska nu byggas ut med ytterligare 10 300kvadratmeter   för att möta hyresgästens fortsatta tillväxt och behov.

– Vi är otroligt glada över att få utöka vår närvaro i Arlandastad ytterligare. Området vid Arlanda Flygplats är en snabbväxande logistikhub med många etablerade logistikaktörer som exempelvis Schenker, DSV och Bring. Ambitionerna kring området är därför fortsatt höga och vi är säkra på att Aditro Logistics kommer få fantastiska möjligheter att fortsätta växa och bedriva effektiv logistik i byggnaden, säger CEO på Matthias Kettelhoit.

Fastigheten, som är belägen på Uppfinnarvägen har moderna tekniska specifikationer och bra generisk layout. Det gör den lämpad både för både dagens och framtidens logistikverksamheter. I och med utbyggnationen kommer fastigheten hjälpa nuvarande hyresgäst att fortsätta sin tillväxtresa.

– Fastigheten ligger på ett väldigt attraktivt läge och det känns otroligt roligt att vi nu får ytterligare 10 300 kvadratmeter att fortsätta växa på. Vi vill återigen tacka Logicenters för ett bra samarbete och vi ser fram emot att tillträda vår nya del av fastigheten i slutet av 2022, säger Jonas Eriksson, General Manager på Aditro Logistics.