Prologis utökar sin portfölj i sju europeiska länder

En av Prologis nya förvärv - Barendrecht i Rotterdam. Foto: Prologis

Prologis meddelar att man har förvärvat en diversifierad portfölj med 128 logistikanläggningar och sex nya byggprojekt från den ledande last mile-aktören Crossbay. Detta bidrar med totalt 1,14 miljoner kvadratmeter lokaler i stadsmiljö till den europeiska portföljen. Transaktionen som utfördes för Prologis European Logistics Fund, PELF, är värd 1 585 miljarder euro och ligger i linje med fondens investeringsstrategi att öka sin portfölj med urbana lägen, som kommer att uppgå till cirka 54 procent efter förvärvet.

– Förvärvet visar att vi utöver fastigheter nära tätbefolkade områden kan erbjuda våra kunder logistikutrymmen i urbana kvalitetslägen som tillgodoser deras tillväxtbehov, säger Ben Bannatyne, vd för Prologis Europe. I och med e-handelns fortsatta tillväxt blir det allt viktigare för våra kunder att finnas nära tätbefolkade områden.

Dessa fastigheter – som är belägna på viktiga europeiska marknader och nära tätbefolkade områden – kommer att göra det möjligt för Prologis att tillgodose kundernas behov. Tack vare sina centrala lägen i större städer kan cirka 85 procent av dessa nya fastigheter betjäna områden med en befolkning på över en miljon invånare på cirka 30 minuter. Anläggningarna är till 95 procent belagda och utökar Prologis kundbas med fler än 100 nya kunder.

– Att vi har lyckats genomföra försäljningen till de överenskomna värdena, trots det alltmer utmanande makroekonomiska läget, är en återspegling av portföljens kvalitet och innebär en stark avkastning för våra investerare, säger Marcus Meijer, vd för MARK, den paneuropeiska investeringsförvaltaren, med ett värde på 10 miljarder euro som står bakom Crossbay.