Trafikverket inleder upphandling av flygtrafik

Trafikverket upphandlar flygtrafik att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland. Foto: Trafikverket

Trafikverket inleder idag upphandling av flygtrafik till åtta orter utifrån det regeringsuppdrag som Trafikverket fick i april. I uppdraget ingår att med utgångspunkt i beslutad trafikplikt, skyndsamt ingå avtal om regelbunden flygtrafik på följande linjer:

  • Kiruna – Arlanda.
  • Luleå – Arlanda.
  • Umeå – Arlanda.
  • Östersund – Arlanda.
  • Skellefteå – Arlanda.
  • Örnsköldsvik – Arlanda.
  • Sundsvall – Arlanda.
  • Visby – Arlanda.

Den pågående spridningen av coronaviruset har medfört ett kraftigt passagerarbortfall för flyget och lett till en kraftigt neddragen och i vissa fall upphörd flygtrafik. Syftet med upphandlingen är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland genom flyg.