Järnvägen ett bra alternativ för import från Kina i coronatider

Lösningen för den som vill transportera gods till Europa från Kina under coronatider kan därför vara järnvägen. Foto: Brunell Shipping

Godståg från Kina ser ut att bli det bästa alternativet jämfört med de andra transportsätten som nu hindras av Corona-virusutbrottet.

Nu har visserligen fyra kinesiska provinser sänkt nivån på krisberedskapen som hade införts på grund av coronaviruset, men även om produktionen i Kina ökar stadigt, kvarstår utmaningarna.

- Fabrikerna, som har begränsad bemanning, nedsatt kapacitet för hämtning och leverans av varor, kommer att fortsätta att vara problematiska eftersom förare saknas, säger Prime Cargo till sina kunder. Prime Cargo är en leverantör av gods från Kina till Europa.

Flygfraktskapaciteten har minskat med 40 procent under de senaste veckorna jämfört med samma period förra året. Detta motsvarar 75 000 ton luftfrakt från Kina.

Dessutom minskade sjöfraktskapaciteten från Fjärran Östern till Nordeuropa under vecka 8 med mer än 60 procent på grund av avbrutna avgångar. Det motsvarar cirka 180 000 teu.

Lösningen för den som vill transportera gods till Europa från Kina kan därför vara järnvägen, som snart kommer att öppnas igen, säger Prime Cargo, som skickar de första containrarna i mars.