Järnvägsvolymerna ökar med 35 procent på APM Terminals

Många företag väljer att frakta gods klimatsmart via järnvägen och trenden bara växer. Foto: APM Terminals Gothenburg

Under november hanterade APM Terminals Gothenburg 35 procent mer järnvägsgods jämfört med samma månad föregående år. 2019 lanserades initiativet Green Gothenburg Gateway, ett koncept som syftar till att koppla ihop järnväg med sjöfart för att möjliggöra klimatsmart godstransport från Sverige, via Göteborg, till världsmarknaden.

– Konceptet är väl mottaget på marknaden och det är lika tydligt som glädjande att många väljer järnvägen som ett hållbart och pålitligt alternativ till vägtransport, säger Magnus Lundberg, kommersiellt ansvarig på APM Terminals Gothenburg.

Mer än hälften av den totala godsvolymen som hanteras av APM Terminals Gothenburg, fraktas via järnvägen. Under november månad ökade järnvägsvolymerna med 35 procent jämfört med samma period föregående år, en ökning som främst drivs av starka och accelererande importvolymer.

– I år fraktas julklapparna grönt och vi ser att trenden bara fortsätter, då befintliga kunder kommer att öka sina järnvägsvolymer ytterligare, samtidigt som vi välkomnar nya järnvägspendlar från olika delar av landet, avslutar Magnus Lundberg.