Flygfrakten ökar kraftigt när hamnarna korkar igen

När hamnarna har korkat igen tar flygfrakten över. Foto: SAS Cargo

Efterfrågan på varor är stor och sjöfarten har korkat igen. Flyg tömda på stolar tar över alltmer av transporterna. Flygfraktsboomen kommer att hålla i sig, spår branschaktörer.

– Det är mycket gods som ska mellan kontinenterna när ekonomierna startar upp och efterfrågan börjar bli stor. Och det är svårt med kapaciteten till sjöss, säger Ylva Arvidsson, fraktchef på Swedavia till SVD.

Godset flyger oftast långt, för Sveriges del mestadels från och till Asien och Nordamerika. Gods som kan gå landvägen, till exempel inom Sverige eller inom Europa, går fortfarande oftast med lastbil eller tåg.

– I tillverkningsindustrin finns fabriker som kan tvingas ligga nere i väntan på komponenter och reservdelar. De behöver flyget för att upprätthålla fraktkorridorer och hålla företagen igång, säger Max Knagge som är vd för SAS Cargo till tidningen.