Antalet fossiloberoende bilar ökar kraftigt

År 2019 blev elbilens år. Graf: Biogas Öst

År 2019 blev elbilens år men färsk statistik från Trafikanalys bjuder även på andra goda nyheter för de fossiloberoende fordonen. Nyregistreringar av biogasbilar ökar kraftigt för första gången på flera år. Experterna på BioDriv Öst passar på att leverera flera positiva nyheter från bilåret 2019 tillsammans med några framtidsspaningar om de förnybara alternativen på marknaden.

Ett tydligt trendbrott syns i att antalet nya rena elbilar ökar kraftigt. År 2017 och 2018 ökade nyregistreringarna med några tusen bilar jämfört med föregående år medan det 2019 nyregistrerades mer än 8 600 bilar fler än året före. Detta innebär att takten på tillförseln av rena elbilar har mer än fördubblats.

Framtidsspaning: Nya mer attraktiva elbilsmodeller, fortsatt utbyggd publik laddinfrastruktur, stöd för både inköp av bil och egen laddstation samt EU:s CO2-krav på nya bilar gör att antalet nya elbilar kommer att öka i allt snabbare takt kommande år.

När EU för drygt ett år sedan införde nya testmetoden WLTP för utsläpp från nya bilar hamnade många gasbilsmodeller långt bak i kön av alla nya bilmodeller som skulle testas. Många gasbilar har därför inte i praktiken varit tillgängliga för leverans under en stor del av 2019. Trots dessa byråkratiproblem ökade antalet nyregistrerade gasbilar med ungefär 1 500 st jämfört med tidigare år, vilket är ett trendbrott från de senaste tre åren då antalet nyregistreringar legat på ungefär samma nivå.

Framtidsspaning: Fler och fler aktörer ställer krav på fossilfria transporter, vilket har gett biogasen ett uppsving. Det förväntas bli ännu större när regeringen nu aviserat att den nya miljöbilsdefinitionen ska utgöras av de så kallade klimatbonusbilarna, som i praktiken innebär elbilar, vätgasbilar, gasbilar och de flesta laddhybrider. Biogasen har inte minst gått starkt framåt på den tunga sidan med betydligt bättre lastbilar som i allt högre utsträckning kan konkurrera med dieseldrivna motsvarigheter. De tunga fordonen använder mycket gas och banar väg för nya tankställen som också kan användas av personbilar. Tack vare ökningen av tankställen, att gasbilen kostar som motsvarande dieselbil vid inköp samt ökad räckvidd på relativt billig gas blir gasbilen ett attraktivt alternativ kommande år.