Helsingborgs Hamn skriver under Helsingborgsdeklarationen

Helsingborgs Hamn är verksam på många områden inom logistikkedjan - sjö, järnväg och väg. Foto: Helsingborgs Hamn

Helsingborg är utsedd till en av Europas mest innovativa och klimatsmarta städer och har ett av Sveriges bästa logistiklägen. Nu tar Helsingborgs stad nästa steg på resan mot målet att vara Europas mest hållbara logistiknav genom Helsingborgsdeklarationen, och Helsingborgs Hamn har skrivit under. Aktörer från hela logistikkedjan har skrivit under Helsingborgsdeklarationen och hamnen är inte sen att ställa sig bakom initiativet om att accelerera den gröna omställningen mot en klimatneutral produktion inom logistiksektorn till 2030.

– Det här är milstolpe för logistiksektorns hållbarhetsarbete. För första gången enas nu företrädare för hela kedjan om gemensamma mål och riktlinjer med sikte på att uppnå klimatneutralitet år 2030. Det är historiskt, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och initiativtagare till Helsingborgsdeklarationen.

Helsingborgs Hamn har sedan många år arbetat hårt mot sina klimatmål och en fossilfri produktion. Mål som uppnåtts är bland annat, en elektrifierad personbilsflotta, installation av två egna solcellsanläggningar för att minska belastningen på nätet under dagarna då användningen är hög, investering i eldrivna dragbilar och biodieselbränsle har ersatt den fossila.

Helsingborgs Hamn skrev under 2021 på det skånska elektrifieringslöftet som även det syftat till att skapa hållbarare tillväxtförutsättningar för transportsektorn i regionen. Löftet ska också säkerställa att tillräcklig överföringskapacitet till regionen finns, att näten inom regionen byggs ut och att mer lokal elproduktion etableras.

– Det ligger helt rätt i tiden att gemensamt ta ett krafttag mot en hållbarare framtid inom logistiksektorn, vi kan alla göra något för att bli bättre. Det är även i linje med hamnens miljö och klimatsatsningar för att bli Nordens modernaste hamn, säger Bart Steijaert vd på Helsingborgs Hamn.

Satsningar på smart teknik och ny infrastruktur som effektiviserar transporter är också delar av hamnens hållbarhetsarbete och en integrerad del av den nya containerterminalen som ska stå klar 2028. För att optimera verksamheten och förbereda för den planerade flytten implementeras redan nu ett nytt Terminal Operating System (TOS) som faller in under deklarationens tredje område.