Vintervärme lossas i Helsingborgs Hamn

Nu lossas årets första pelletsfrakt i Helsingborgs Hamn. Foto: Helsingborgs Hamn

Ett tidigt vintertecken har visat sig i Helsingborgs Hamn. Det var årets första pelletsfartyg som angjorde kaj 903 i Västhamnen. Denna vinter är det många som oroat sig för tillgång på pellets för att värma upp sin bostad. Pelletssäsongen är ett årligt inslag i hamnens hantering från september till mars. Fartyg fyllda med pellets som ska förbrännas och omvandlas till fjärrvärme i Öresundskrafts regi på Västhamnsverket kommer i regel veckovis till hamnen.

Årets första last med pellets är riktigt stor med 8 500 ton. Ytterligare ett anlöp är planerat inom kort och då är Öresundskrafts lager välfyllda inför kylans ankomst. Energivärdet i ett ton pellets är cirka 4,9 MWh

Från november till mars beräknas det komma ett anlöp i veckan med pellets till Helsingborgs Hamn. Med skopan på den mobila kranen, en Liebherr LHM 550, lyfts pellets från fartyget direkt till ett transportband som leder pelletsen rakt in i Västhamnsverket som drivs av Öresundskraft. Verket konverterades 1996 från kol och fjärrvärmen som produceras här idag kommer från nästan 100 procent återvunna eller förnybara energikällor. Samtidigt som verket producerar värme produceras även el.

– Vi har ett nära samarbete med Öresundskraft, som två kommunägda bolag är det roligt att vi kan hjälpas åt och jobbar tätt. Vi tar emot många olika godsslag i hamnen som gynnar invånarna i Helsingborg, men att vi faktiskt hjälper till att värma upp hushållen i kommunen är kanske inte något man tänker på. Ungefär 80 procent av hushållen i Helsingborg får sin värme via fjärrvärme och pelletsimporten är en viktig del av detta, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla. Fjärrvärme är helt enkelt ett effektivt sätt att sänka ett gemensamt CO2-utsläpp. En stor värmeanläggning är effektivare och utnyttjar bränslet bättre än många små enskilda pannor.