Volymerna pekar uppåt i Helsingborgs Hamn

Lastning och lossning av fartyg på containerterminalen i Helsingborgs Hamn. Foto: Helsingborgs Hamn

Med stabila godsvolymer och en bra balans mellan import och export har Helsingborgs Hamn gjort ännu ett år med ett starkt resultat trots det ostabila läget på den globala marknaden till följd av pandemin. Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 69 miljoner kronor 2021 jämfört med 65 mnkr 2020. Verksamhetsområden som ökat mest i omsättning är framför allt containersegmentet, men även bulk och konventionell styckegodstrafik har förbättrad omsättning jämfört med året innan. Inom logistik och lagring samt uthyrning är intäkterna något lägre än tidigare år, detta beror främst på det strategiska arbetet med att se över och förstärka de befintliga affärerna inom verksamhetsområdet.

– Med ett starkt resultat i ryggen satsar vi vidare på att utveckla hållbara samarbeten med våra kunder, vår infrastruktur och innovativa lösningar. Att vi kan skapa ett starkt resultat i dessa tider visar att vi satsar rätt på att bygga en ny modern containerterminal där vi som Nordens modernaste hamn har kapacitet att effektivt och flexibelt hantera ökande containervolymer under lång tid framåt, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Persontrafiken på HH-leden föll som en direkt konsekvens av pandemins första år, men fick en återhämtning med 13 procent fler passagerare under 2021 jämfört med 2020. Lastbilstrafiken har också ökat med fler godston än föregående år. Totalt gick passagerar- och bilfärjetrafikens nettoomsättning upp från 74 mnkr 2020 till 79 miljoner kronor 2021.

Under 2021 tillkom en ny veckopendel då rederiet Containerships valde att starta en tågpendel i egen regi från Helsingborgs Hamn. Genom att tillsätta ökade resurser och kapacitet på landsidan klarar hela logistikkedjan av större volymer med bibehållen transittid som möter efterfrågan på ett utmärkt sätt. Totala antal enheter som kommer eller lämnar Helsingborgs Hamn via järnväg ökade under året med två procent.

I och med de skenande elpriserna i södra Sverige, samt drivmedelspriserna som höjdes under 2021 steg dessa kostnader med 5 miljoner kronor för Helsingborgs Hamn. För att i framtiden avhjälpa delar av detta har investeringar i två solcellsanläggningar på tillsammans 99 MWh gjorts, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 10 svenska genomsnittsvillor.

Hållbarhetsinvesteringar för fossilfri drift till 2024 fortsatte och fyra eldrivna dragbilar inom produktionen upphandlades och sattes i drift under förra året. Totalt investerades flera miljoner på ny miljövänligare produktionsutrustning som fordon, klaffar, ramper och spåranläggningar.