Göteborgs Lastbilcentral kör fossilfritt

Frän vänster Luigi Johannesson och Martin Salenius GLC. Foto: Francis Löfvenholm

Med en miljard i omsättning är Göteborgs Lastbilcentral, GLC, ett av Västsveriges mest tongivande transportföretag. Från och med imorgon den 1 oktober kör man 100 procent fossilfritt från egen terminal i Gårdsten. Genom satsningen på en egen tankstation för fossilfri biogas och investeringen i moderna gas- och elfordon visar GLC i handling att man tar omställningen mot hållbara transporter på allvar.

– Vi på GLC har bestämt oss för att bidra till en bättre värld och vill utmana både kunder och leverantörer att välja hållbara alternativ. Hållbarhetsfrågan har varit en viktig punkt i GLC:s affärsplan och vi är därför oerhört stolta över att idag kunna erbjuda våra kunder en helt fossilfri produkt kommenterar Luigi Johannesson affärsområdeschef för Thermo & Distribution på GLC.

GLC har en stark fokusering på minskad miljöpåverkan och märker en stor efterfrågan på fossilfria transporter från sina kunder.

– På Skånemejerier arbetar ständigt för att hitta nya sätt att planera och effektivisera våra transporter över hela landet för klimatets bästa. Vårt mål är att uppnå 100 procent fossilfria transporter och vi ligger redan idag på 95 procent. Vi ser därför mycket positivt på att GLC nu i sin leverans kan erbjuda oss 100 procent fossilfria transporter, säger Peter Liljedahl, Transport Manager på Skånemejerier.

God tillgänglighet, genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem, är en förutsättning för att människor och näringsliv ska kunna leva och verka i hela landet. Här vill GLC ligga steget före.

– För GLC är det viktigt att ligga i framkant och vara en ledande aktör när det gäller hållbara transporter. GLC har tillsammans med viktiga transportörsnätverket TRB Sverige AB och övriga delägare undertecknat TRB Klimatprotokoll där vårt gemensamma mål är att vara klimatneutrala 2035, 10 år före det nationella målet. Vi har idag tagit ett stort och viktigt steg i vår resa att nå detta mål, säger Martin Salenius, vd GLC.