EU-regler hindrar konvertering av fordon till alternativa drivmedel

Det tar över 15 år att ställa om till fossilfri fordonsflotta. Arkivbild

Transportstyrelsen har genomfört ett samrådsmöte om konvertering av bilar till alternativa drivmedel. Det är ett mycket bra initiativ att i samråd med marknadens olika parter samla information om hinder och möjligheter för att konvertera fossilt drivna bilar till gas-, etanol-och eldrift.

På mötet konstaterades att Transportstyrelsen är kringskuren av regler, nationella som EU:s regelverk, vilka hindrar initiativ till storskalig konvertering. Det skulle annars vara ett steg till att bidra till omställningen till mindre klimatpåverkande drivmedel.

– Vi vill rikta ett upprop till de svenska lagstiftarna att det är dags att agera. Tänk om de via förenklingar och förtydligande av regelverken skulle lyfta fram möjligheten till svensk produktion av konverteringssatser och samtidigt skapa ett regelverk för enkel besiktning av dessa fordon, säger Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF

Det tar över 15 år att ställa om från fossilt till fossilfri drift även om man nu slutar sälja nya fossilt drivna fordon. Bara en femtondel av fordonsflottan är nyregistreringar. I praktiken handlar det om en omställningstid på minst 20-25 år eftersom bilköparna fortfarande köper nya fossilt drivna fordon.

– Idag måste vi ta alla chanser att fortsätta minska vår klimatpåverkan, fortsätter Anders Östberg. Elektrifieringen är vägen framåt, men den stora, snabba omställningen till att minska utsläppen idag är att ändra vad som kommer ur avgasrören i den befintliga fordonsflottan. Det kan vara genom ökad användning av biodrivmedel, eller som denna typ av konvertering.