Färjelinjen Göteborg-Fredrikshamn elektrifieras

Två batteridrivna Stena Elektra-fartyg sätts in på linjen Göteborg-Fredrikshamn. Foto: Stena Line

Färjerederiet Stena Line, Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn har undertecknat ett avtal, där parterna förbinder sig att ta sin del av ansvaret för att Göteborg-Fredrikshamn ska kunna bli världens första fossilfria färjelinje i sitt slag, med två batteridrivna Stena Elektra-fartyg sjösatta senast 2030.

Stena Line har redan tidigare inlett samarbetet Tranzero Initiative tillsammans med Volvokoncernen, Scania och Göteborgs Hamn. Syftet är att minska koldioxidutsläppen kopplade till Göteborgs hamn – den största hamnen i Norden – med 70 procent till 2030. I och med dagens avtal med Fredrikshamns kommun och hamn blir kedjan komplett.

– Vår ambition är att leda utvecklingen mot en fossilfri sjöfart och hållbara transporter på havet. Därför satsar vi på ny teknik och olika alternativa bränslen. Vi ligger redan tio år före den internationella sjöfartens mål för minskning av koldioxidutsläpp, men med Stena Elektra tar vi ytterligare ett stort kliv på Stena Lines hållbara resa, på vägen mot en helt fossilfri verksamhet”, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson, som även är ledamot i regeringens Elektrifieringskommission.

Stena Line ska reducera sina totala koldioxidutsläpp med 30 procent till 2030 och de nya Stena Elektra-färjorna är en viktig del i att nå dit. Det krävs dock mer än enbart batteridrivna fartyg. Infrastrukturen på land. Exempelvis måste laddmöjligheter utvecklas parallellt. Därför krävs ett partnerskap med samtliga berörda aktörer. I det avtal som undertecknades idag förbinder sig Fredrikshamns hamn att säkra den nödvändiga infrastrukturen i hamnen och dess omgivning på den danska sidan.

– Fredrikshamns Hamn delar de höga och gröna ambitioner som gör det här projektet möjligt. Staden har dessutom visat att man har en unik förändringsförmåga i sitt DNA, vilket inte minst märks i dess hållbarhetsarbete. Att vi nu tar steg mot att göra linjen Göteborg-Fredrikshamn helt oberoende av fossila bränslen är inte bara positivt för oss, utan för hela Kattegattregionen, säger Mikkel Seedorff Sørensen, vd för Fredrikshamns Hamn.

Färjorna blir världens första fossilfria RoPax-fartyg i sin storlek, de kommer att mäta ungefär 200 meter, ha cirka 3 000 lastmeter för bilar och lastbilar, samt plats för över 1 000 passagerare.