Regeringen tillsätter batterisamordnare

Tomas Johansson vd för Schenker Åkeri tillsammans med Jonas Jävert, Head of Innovation & Purchasing på samma bolag framför en av åkeriets eldrivna distributionsbilar. Foto: Schenker

Regeringens nya batterisamordnare ska både bidra till nyetableringar och säkra transportsektorns gröna omställning.

Tomas Johansson, vd för Schenker Åkeri, välkomnar beslutet att tillsätta en samordnare

– Jag känner mig rätt säker på att eldriften är här för att stanna. Ta Gotland till exempel, där har vi gått över till fossilfri och nästan enbart eldriven distribution. Det är så här vi måste arbeta för att nå våra klimatmål.

Regeringsbeslutet att tillsätta en särskild batterisamordnare sker i kölvattnet av fordonsindustrins megasatsningar på bland annat batteriproduktion i Sverige.

– Investeringarna skapar tusentals nya jobb och är avgörande för Sverige som fordonsnation. Arbetet med de stora etableringarna ställer stora krav på samhället. Regeringen tillsätter därmed en samordnare med uppdrag att koordinera olika insatser som behövs för att förverkliga fordonsindustrins nyetableringar inom framför allt batteriproduktion, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Tomas Johansson tycker det är bra att fordonstillverkarna nu satsar stort och brett på nya batterianläggningar och forskningscenter.

– Personligen tror jag el som drivmedel är här för att stanna, både för personbilar och transportfordon. Sen om det blir batterier eller bränsleceller som kommer dominera vet jag inte. Här är produktutvecklingen, i kombination med den kommersiella utvecklingen, drivkrafterna och det som kommer påverka investeringarna i åkeriet framöver. Vi måste ha produkter som fungerar i verksamheten. Om tio år räknar vi med att 95 procent av åkeriets fordonsflotta är elfordon, säger han.

El-lastbilar för distribution har redan börjat serieproduceras. Nu återstår den sista pusselbiten: de största och tyngsta fordonen.

– De längre transporterna, alltså fjärrtrafiken, är också på gång. Även om utvecklingen av de produkterna ligger några år framåt i tiden ska det bli spännande att följa, säger Tomas Johansson.

Han instämmer att det finns stora infrastrukturella utmaningar för att kunna matcha ett alltmer elektrifierat fordonsamhälle. Däremot ser han inte att den problematiken påverkar transportsektorn.

– Om vi ser till landtransporterna inrikes kommer vi inte behöva åka runt på stan och ladda våra elfordon i konkurrens med andra. Vi måste utveckla en egen infrastruktur uppbyggd utifrån våra kriterier, bland annat. Vi kan ju inte ha förseningar bara för vi inte kan tanka energi. Det ska bara fungera, och där handlar det om att ha så pass bra bilar att de kan köra sin slinga och återvända till åkeriet för att ladda utan att det ska störa våra leveranser.

Fast om el som drivmedel ska fungera långsiktigt understryker han vikten av att lösa problemen med energitillgångar som blossat upp, framför allt i samband med kriget i Ukraina.

– Geopolitiskt har kriget satt hela energisituationen på ända där vi har ett energisystem som står och gungar. Hur man än vrider och vänder på frågan hur samhället kan elektrifieras effektivt, måste tillgängligheten på och kostnaden för el lösas på ett politiskt plan om vi ska lyckas.

I början av juni tog Schenker Åkeri över distributionen på Gotland. I samband med det satsade åkeriet fullt ut på el och elhybrider.

– Där sker all distribution fossilfritt nu och det är så vi måste arbeta för att nå våra klimatmål, säger Tomas Johansson.