PreZero går över till eldrivna fordon

PreZero elektrifierar fordonsflottan. Foto: PreZero

Efter att PreZero under en tid har testat eldrivna sopbilar i sin verksam­het påbörjar de nu en omställning av fordonsflottan. Nu har den första helt eldrivna baklastaren levererats till Norrköping.

– Vi ser så många fördelar med eldrivna fordon i vår verksamhet, säger Mårten Widlund, vd på PreZero.

Alla transporter påverkar miljön mer eller mindre genom bland annat utsläpp och spridning av partiklar och ljud.

– När vi nu ställer om till eldrivna fordon innebär det att utsläppen minskar, men även att våra medarbetare får en mer hållbar arbetsmiljö då elfordonen bullrar mindre än fordon som körs med förbränningsmotor. Vid tester av ellastbilarna i vår ordinarie verksamhet har medarbetare upplevt att de blir mindre trötta efter en arbets­dag, säger Mårten Widlund, vd på PreZero.

Eftersom PreZero har en av landets största fordonsparker, med över 600 tunga fordon och närmare 200 lätta lastbilar som till stor del används i stads­miljöer, är det angeläget att minska både buller och utsläpp till omgivningen.

– För att snabbt driva på omställningen och bli mer hållbara arbetar vi med tre delar parallellt: ökad energieffektivitet genom effektivare logistik, ökad användning av biodrivmedel samt eldrift med grön el. Det är möjligt i allt fler transporter och det känns fantastiskt, säger Anna Boo, hållbarhetsstrateg på PreZero.

– Vi är mycket glada över att kunna stötta PreZero i deras resa mot hållbara transporter. Vår Volvo FE Electric har varit mycket uppskattad just för avfallshantering. Där den tas i bruk i Norrköping i stället för en traditionell diesellastbil innebär det noll utsläpp av avgaser och avfallshantering med mindre buller, inte bara för chauffören utan även för de boende, säger Robert Celec, teknisk produktchef elektrifiering, Volvo Lastvagnar Sverige.

Att skapa mer hållbara transporter och minska miljöbelastningen är något PreZero arbetat aktivt med. Ett exempel på det är tidigare beslut att övergå till HVO för alla tunga fordon, trots den avsevärda kostnadsökning det innebär. Jämfört med diesel sparar de nu närmare 9 000 ton koldioxid per år när 95 procent av de bränslen PreZero köper är HVO. Det motsvarar cirka 85 procent lägre utsläpp i jämförelse med att använda vanlig fossil diesel.