Färjan Tycho Brahe uppgraderad med världens största batteripack

Tycho Brahe har sin uppgraderade batteripack installerad på övre däck, till höger i bild. Foto: Forsea

2018 genomfördes den första konverteringen till batteridrift av färjorna Tycho Brahe och Aurora till världens största batteridrivna Ro-Pax-färjor. Än idag innehar ForSea världens största batteripack på en högfrekvent färja. Aurora har seglat till 93 procent på el under året som gått och bidragit med stora miljövinster i regionen för såväl luft som hav. Under året har Tycho Brahe genomgått en stor uppgraderingsprocess där samtliga batteripackar nu är utbytta för att kunna lagra mer energi och fördubbla livslängden på batteripacken från 5 till 10 år.

ForSea har uppdaterat energilagringssystemet och därmed ökat batterikapaciteten från 4 160 kWh till 6 400 kWh. Genom att öka batterikapaciteten ombord på Tycho Brahe med 50 procent kan ForSea minska utsläppen ytterligare. Tycho Brahes uppgraderade energisystem och batteripack förstärker visionen om hållbara transporter och resor till sjöss, som förverkligas genom innovation och engagemang.

– Det är med stolthet vi idag firar Tycho Brahes lyckosamma uppgradering av batteridriften. Vi inspireras av våra framgångar, lär av våra motgångar och kommer aldrig ge vika i vår gröna resa. Våra mål är högt ställda och det här är ytterligare ett stort steg i rätt riktning för att nå vår realistiska dröm, att bli ett av världens mest hållbara transportföretag, säger Kristian Durhuus, CEO på ForSea.