Dahl kör fossilfria leveranser åt Bravida

Leveranser som tidigare utfördes med bilar nu kan genomföras med elcykel, elmoped eller till fots. Foto: GreenHub

SGDS Gruppen fortsätter satsningen på fossilfria transporter. En av division Dahl vs kunder, Bravida, har nyligen lanserat konceptet GreenHub i åtta nordiska städer. SGDS Gruppen står för fossilfria leveranser till Bravida GreenHub inom storstadsområdena Stockholm och Göteborg.

Syftet med Bravida GreenHub är snabbare service och minskad klimatpåverkan från transporter till byggarbetsplatser. Bravidas GreenHubs har centrala placeringar i de åtta städerna vilket medför att leveranser som tidigare utfördes med bilar nu kan genomföras med elcykel, elmoped eller till fots. Lastbilstransporterna från SGDS Gruppen till Bravida GreenHub, inom de båda storstadsområdena, är också fossilfria. Dessa leveranser sker på biogas, HVO100 och inom kort el.

– Vi ser mycket positivt på att våra kunder i större utsträckning efterfrågar fossilfria leveranser, säger Malin Frisk, hållbarhetschef på SGDS Gruppen, och fortsätter: Med konkreta initiativ som GreenHub får vår bransch en skjuts framåt och vi är stolta över att, i samarbete med våra åkerier, kunna bidra till ett leveranskoncept i framkant.

Som stor transportköpare vill SGDS Gruppen och alla dess divisioner medverka till en hållbar nationell transportomställning. Därför satsar SGDS Gruppen brett på omställning till olika fossilfria teknik- och bränsleslag som biogas, el och HVO100. Genom ett målinriktat samarbete med avtalade åkerier ska samtliga transporter vara fossilfria senast år 2030.