E-tron levererar helelektriska arbetsfordon till Växjö kommun

Eldrivna arbetsfordon av märket Pro Litium 3800. Foto: E-tron

Som ett led i att bli helt fossilfria till 2030 har Växjö kommun nu fått leverans av fem stycken eldrivna arbetsfordon för användning inom skötsel av utemiljön. Samtliga fordon är av modellen Pto Litum 3800. 

Växjö kommun har ambitionen att vara den ledande miljökommunen och var med och bildade föreningen Klimatkommunerna som idag har 40 medlemmar. En förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete där syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

– Vi valde E-tron som leverantör då de kunde leverera produkter med hög kvalité och modern teknik. Något som var viktigt för oss var en leverantör som kunde lyssna till verksamhetens behov och anpassa produkterna utefter det specifika ändamålet. Det känns mycket roligt att fordonen nu är levererade. Fordonen kommer att vara med och sköta Växjös offentliga rum med bl.a. bevattning och transporter på ett klimateffektivt sätt, säger Sebastian Morin som är Planeringsingenjör på Tekniska Förvaltningen i Växjö kommun.

PRO Litium är ett fordonsmärke utvecklat i Sverige av E-tron . Fordonen är konstruerade från grunden för att användas som arbetsfordon och finns i olika chassistorlekar.