Epiroc satsar på regionalt logistikcenter i Luleå

Epiroc bygger ett helt nytt logistikcenter i Luleå. Foto: Epiroc

Epiroc investerar i norra Sverige och satsar nu på att etablera ett helt nytt logistikcenter i Luleå. Logistikcentret möjliggör ökad flexibilitet och förbättrad service till kunder i norra Sverige och Finland. Det nya logistikcentret planeras vara i drift under hösten 2021. Epiroc har under de senaste åren sett en ökad efterfrågan bland gruvnäringen i norra Skandinavien. 

– Jag är glad över att vi nu etablerar oss i Luleå. Vi har under de senaste åren upplevt en rejält ökad efterfrågan bland våra kunder i norr. Den här satsningen ger oss ännu bättre förutsättningar att kunna utveckla vår service i regionen. Att öka produktiviteten på våra kunders maskiner är högsta prioritet så därför är det viktigt att vi finns nära våra gruvkunders verksamhet, säger Lars Senf, vd på Epiroc Sweden. 

För Epiroc är etableringen ett viktigt steg i företagets utveckling av en flexibel, effektiv och hållbar logistikkedja kopplad till den växande gruvnäringen i norra Skandinavien. Placeringen i Luleå gör att centret bildar ett nytt logistiknav för gruvområdena i norra Sverige och Finland. 

– Genom att ha ett logistikcenter i norra Sverige kommer vi närmare våra kunder i regionen, vi bli mer flexibla och kan erbjuda kunderna ännu bättre service. Ett nytt logistikcenter ger oss större möjligheter att möta framtida krav från de norra regionerna i både Sverige och Finland. säger Jonatan Månsson, nordisk logistikchef och projektledare för etableringen.

Etableringen av det nya logistikcentret kommer att ske under 2021. Det nya centret planeras vara i drift under hösten 2021.