Eleiko bygger 18 000 kvadratmeter stort logistikcenter

Eleikos nya logistikcenter ligger i anslutning till det nuvarande huvudkontoret i Halmstad. Foto: Eleiko

Eleiko expanderar med ett 18 000 kvadratmeter stort logistikcenter. Den nya byggnaden kommer att stödja den fortsatta tillväxten och bidra till ökad service och förbättrad upplevelse för Eleikos kunder. Med färdigställandet av det nya logistikcentret tar Eleiko, branschledaren inom precisionstillverkad styrkeutrustning, ett stort kliv i rätt riktning för att stödja sin långsiktiga strategi för fortsatt tillväxt.

– Att öka vår produktionskapacitet i Halmstad och få en mer optimerad logistik är centralt för vår fortsatta tillväxt och vårt mål om att leverera förstklassiga styrkeprodukter och tjänster. Expansionen av anläggningen är en viktig del i Eleikos utveckling och gör att vi kan möta kundernas behov bättre — nu och i framtiden. Det är dessutom glädjande att få investera på ett sätt som ligger i linje med vårt hållbarhetsarbete och vision om att bygga en starkare värld, säger Erik Blomberg, CEO på Eleiko.

Eleikos nya logistikcenter är en modern, miljöcertifierad byggnad som ligger i anslutning till det nuvarande huvudkontoret i Halmstad, där även tillverkning och lager finns sedan tidigare. Den utökade anläggningen stödjer Eleikos strategiska prioriteringar att kontinuerligt höja servicenivån, öka produktionskapaciteten och minska ledtiderna.

Expansionen fördubblar företagets nuvarande produktionsyta och möjliggör därmed ökad produktion i huset, vilket är ett av Eleikos centrala hållbarhetsinitiativ. Det färdigställda logistikcentret kommer tillsammans med befintligt kontor och tillverkning att engagera drygt 100 anställda, vilket är hälften av Eleikos globala arbetsstyrka.

Logistikcentret är en milstolpe i Eleikos omfattande hållbarhetsarbete. Den nya anläggningen är silver-certifierad av Sweden Green Building Council och blir den första i regionen att få denna beteckning. Certifieringen verifierar att Eleiko har designat, konstruerat och kommer att driva byggnaden på ett hållbart sätt.

Eleiko fortsätter att växa globalt. Under 2021 flyttade man det amerikanska huvudkontoret från Chicago till Austin och skapade ett logistikcenter för den nordamerikanska marknaden. Huvudkontoret i Austin gör att Eleiko tripplar sin lagerkapacitet och anläggningen är ett modernt logistikcenter för snabbare orderhantering, mer flexibla leveranser, kvalitetskontroll, kontor, lager och ett sportcenter i världsklass.