Kilenkrysset bygger nytt på Stockholm Nord Logistikcenter

Kilenkrysset förvärvar fastigheten Sigtuna Rosersberg 11:145 med placering inom Stockholm Nord Logistikcenter, Rosersberg, Sigtuna Kommun och genomför byggnation av en anläggning för bilhandel tillsammans med Fordonsbolaget. Projektet har ett så kallat ”Forward Funding”-upplägg och innebär att byggnationen genomförs gemensamt och att Kilenkrysset kommer att äga, förvalta och drifta byggnaden med Fordonsbolaget som hyresgäst.

Anläggningen kommer att få en yta på 10 398 kvadratmeter, fördelat på fyra plan varav det nedersta är en suterrängvåning och det översta ett mindre kontor. Byggnaden får en tilltalande placering med bästa skyltläge mot E4:an. Tillhörande tomtyta är på 10 151 kvadratmeter,, vilket kommer innefatta både parkering och uppställningsplats. Beräknad inflyttning är under 2023.

– Det är med glädje som vi påbörjar detta projekt tillsammans med Fordonsbolaget. Vi har känt varandra sedan några år tillbaka och hela tiden har vi haft en gemensam målbild att hitta den ultimata placeringen inom Rosersberg Logistikområde, och nu föll allting på plats! Ska bli spännande att följa etableringen och se deras framtida bidrag till utvecklingen av fordonsbranschen säger Jan Persson, vd, ägare och styrelsordförande Kilenkrysset.

– Det är med stor glädje vi kan meddela att nästa steg i utvecklingen av Fordonsbolaget görs tillsammans med Kilenkrysset. Vi har en lång relation med Kilenkrysset och har under flera år arbetat med en gemensam målbild om att placera Fordonsbolaget på en optimal plats inom Rosersbergs industriområde. En målbild där alla bitar nu fallit på plats. Sedan tidigare har Fordonsbolaget förvärvat två fastigheter i Rosersberg intill e4an för att säkerställa bolagets framtida etablering och expansion tillsammans med Kilenkrysset säger Danny Attar, vd Fordonsbolaget.