Leverantörssamarbete för fossilfria transporter

Robert Dahlberg, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på m4 gruppen. Foto: Modexa

Både Modexa och m4 gruppen jobbar med Agenda 2030 och FN:s globala mål och i sin senaste satsning har m4 gruppen antagit Transportutmaningen 2030 med målet att reducerad koldioxidutsläppen med 70%, men har satt att målet ska uppnås redan till 2024. 

– Vår största satsning är att utbilda våra säljare i det som har med reduktion av växthusgaser att göra, så att de i sin tur kan inleda en dialog med våra kunder, säger Robert Dahlberg, kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på m4 gruppen. Med ökad kunskap hos kunderna kan de sedan ställa krav på lägre utsläpp och bättre transportlösningar. 

– Modexa är ett lysande exempel, de är en av våra första kunder som tagit steget att anamma vårt mål. Efter initiala tester kommer vi från och med september 2020 att tanka merparten av alla fordon för deras räkning med HVO som reducerar koldioxidutsläpp med 90 procent, säger Robert. 

– Då en fjärdedel av Modexas fossila utsläpp kommer från våra köpta transporter, så vi ser en stor potential i samarbetet med en transportör som erbjuder hållbara lösningar, säger Ann-Kathrin Espelin, Hållbarhetsstrateg på Modexa.

– Prisfrågan är den största utmaningen, då exempelvis HVO har ett högre pris. Att Modexa ändå vill satsa på det tycker jag hedrar dem, säger Robert. Att kunder är beredda att ställa krav på sina transportföretag ser Robert också som en nödvändighet för att de ska ha en chans att nå det tidigarelagda målet till 2024. 

– Vi har drygt 200 delägare som själva leder sina företag, därför är det extra viktigt att kunderna ställer krav, för att växla till fossilfria transporter. Generationen som växer upp idag har ett helt annat miljömedvetande och ska man som säljande företag ha något att göra på marknaden framöver, måste man prata om miljöfrågor och våga ställa om, säger han.

– Vi tittar på en mängd alternativa energikällor, såsom elektrifiering och gas. Tittar vi 10 år framåt tror jag att det kommer att vara en mix av olika typer av framdrivningssätt, där andelen elfordon och hybridbilar blir betydande.