Dags igen för Transportforum

Transportforum arrangeras av VTI för 38 gången. Foto: Christer Wiik

Nu är det dags igen för Transportforum. Den här gången hålls konferensen digitalt. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar. Transportforum arrangeras av VTI för 38 gången. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum står ny kunskap. Liksom tidigare år innehåller Transportforum 2021 ett späckat program som spänner över alla trafikslag; vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart. Den här gången hålls konferensen, med anledning av rådande pandemi, digitalt.

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson öppnar konferensen. Därefter inledningstalar infrastrukturminister Tomas Eneroth. Tema för den efterföljande inledningssessionen är "Coronakrisens påverkan på staden". Talare under inledningen är Dan Firth, Programme Director, Transport and Urban Planning på C40 cities, ett nätverk av internationella storstäder som fokuserar på klimatfrågor, Lena Hiselius, docent Lunds universitet och forskningsledare på K2 och Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot regionalekonomi och städer. Mark Isitt, Journalist och författare, programledare för Grand Designs i TV4 och Stadsinspektionen i P1 deltar som reflektör. Moderator för inledningen är Karin Klingenstierna.

Under resterande delen av de två dagarna genomförs 27 sessioner med nära 100 presentationer. Några av programpunkterna:

  • När vi flyger svenskbyggt på el.
  • Policies, planer och perspektiv i kollektivtrafiken.
  • Elektrifiering av den tunga vägtrafiken. Planering för säker gång och cykling.
  • Klimatstyrmedel och underhåll av infrastruktur.

Under konferensen arrangeras också en digital utställning med utställare från olika företag och myndigheter. I montrarna hålls olika presentationer och paneler. Till exempel sänds en gd-panel i transportmyndigheternas monter. Även VTI har en monter, där deltagare på konferensen kan träffa forskare i livesända videomöten.