Anna Vadeby får NVF:s pedagogiska pris

Anna Vadeby prisas för pedagogisk verksamhet kring trafiksäkerhet. Foto: VTI

Anna Vadeby är en mycket framstående forskare inom området trafiksäkerhet och hållbara hastigheter på VTI. Anna tilldelas Nordiskt vägforums, NVF, svenska avdelnings pedagogiska pris 2022. Pristagaren beskrivs förutom att vara en framstående forskare att ha en mycket god förmåga att kommunicera sin forskning både i populärvetenskapliga och vetenskapliga sammanhang.

I nomineringen står att läsa att förutom att vara en framstående forskare har Anna en mycket god förmåga att kommunicera sin forskning både i populärvetenskapliga och vetenskapliga sammanhang. Hon får återkommande förfrågningar om att föreläsa på kurser och seminarier som anordnas av bland annat Trafikverket, Vision Zero Academy, Polishögskolan och vid utbildning av trafikskolelärare.

Hon är också en omtyckt föreläsare vid internationella besök på VTI och är ofta med i media. I media kommunicerar hon sin forskning på ett lättbegripligt och pedagogiskt sätt i intervjuer i tv och radio, och i olika tidningsreportage. Hennes forskning finns dessutom förmedlad och kommunicerad i ett stort antal vetenskapliga rapporter, bokkapitel och artiklar, samt på nationella och internationella konferenser. Priset på 25 000 kronor delas ut av NVF:s svenska avdelning, på sitt årsmöte i Stockholm den 14 mars 2023.

Nordiskt vägforum NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet genom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spelar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.