VTI storsatsar för framtidens transportsystem

VTI inviger nytt kontor i Göteborg. Foto: Jonas Landtqvist/VTI

VTI har funnits i Lindholmen Science Park i Göteborg sedan 2004. Nu utvidgar forskningsinstitutet med ännu ett kontor i samma område. Här finns plats för fler medarbetare och körsimulatorer – allt för att kunna leverera forskning som förverkligar framtidens transportsystem.

– Detta är en historisk dag. VTI:s Göteborgskontor har en expansiv utveckling. Mycket spännande verksamhet är på gång med uppdrag från regeringen och tillämpad tvärvetenskaplig samverkan. Göteborg har förutsättningar att fortsätta leverera högklassig forskning. Det är jätteviktigt för oss, sade generaldirektör Tomas Svensson när kontoret fick sin officiella invigning förra veckan.

VTI har över 220 anställda med kontor i Linköping, Stockholm, Lund och Göteborg. Satsningen i Västsverige har medfört att det nu finns 40 anställda på Göteborgskontoren. Och det finns plats för fler – mitt i en högteknologisk miljö nära Chalmers och fordonsindustrin.

– VTI ska vara i rätt sammanhang och behöver finnas på olika platser i Sverige för att kunna utveckla tvärvetenskaplig tillämpad forskning i samverkan. Det är också viktigt för att kunna rekrytera nya medarbetare. I det sammanhanget är det angeläget att vi når ut, sade Tomas Svensson.

Lindholmen Science Park är en av Sveriges mest framstående plattformar för innovation och utveckling och VTI satsar vidare i Göteborg, fastslog Tomas Svensson.

– Här är väldigt högt i tak, både bokstavligt och bildligt.

Förutom kontors-, mötes- och samlingsrum inrymmer det nya kontoret även flera mindre körsimulatorer, något som forskningschef och platsansvarig Joakim Dahlman har koll på. VTI använder körsimulatorerna i en mängd olika studier.

Det kan till exempel handla om hur ny teknik i fordon påverkar såväl förare som trafiksäkerhet, hur förarmiljöer ska utformas i en framtid där fordon styrs från annan plats än i fordonet samt hur trafikanter ska förvarnas vid interaktioner med utryckningsfordon.

Körsimulatorerna har även använts vid planeringen av Stockholms trafiksystem, bland annat för att avgöra hur vägskyltar bör placeras och hur omgivningen ska utformas.

Transportsektorn står inför stora utmaningar och VTI:s körsimulatorer är en viktig resurs i arbetet att förbättra infrastrukturen, trafiken och transporterna. Det kan handla om produkt- och systemutveckling, vägutformning, att ta fram nya bilkoncept, till exempel för elbilar, att forska om beteende och utvärdera säkerhetsfunktioner för krocksituationer.

– Så sent i somras stod en av våra mindre simulatorer på en körskola där vi studerade i vilken omfattning simulatorn kan användas med samma effekt och resultat som en riktig körlektion eller kanske till och med uppkörning, säger Joakim Dahlman.

– Resultatet av en sådan studie får ju direkt effekt på inte bara trafiksäkerhet utan också miljö. Just detta projekt kommer fortsätta och studeras vidare i syfte att utveckla simulatorkapaciteten och pedagogiken kring användningen.