Dags för Transportforum 2021

Transportforum 2021 bilr digital. Foto: VTI/Hejdlösa bilder

13–14 januari 2021 är det dags igen för Transportforum 2021. Den här gången hålls konferensen digitalt och bjuder som tidigare år på ny kunskap inom transportområdet. Temat för årets inledande session är ”Coronakrisens påverkan på staden”. Transportforum arrangeras av VTI för 38 gången. Konferensen vänder sig till såväl offentliga som privata aktörer inom transport och infrastruktur i Sverige. I centrum står ny kunskap och ömsesidigt utbyte. Liksom tidigare år innehåller Transportforum 2021 ett späckat program som spänner över alla trafikslag; vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart. Den här gången hålls konferensen, med anledning av rådande pandemi, digitalt.

VTI:s generaldirektör Tomas Svensson öppnar konferensen.

Tema för den efterföljande inledningssessionen är " Coronakrisens påverkan på staden ". Talare under inledningen är Dan Firth, Programme Director, Transport and Urban Planning på C40 cities, ett nätverk av internationella storstäder som fokuserar på klimatfrågor, Lena Hiselius, docent Lunds universitet och forskningsledare på K2 och Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Jönköping med inriktning mot regionalekonomi och städer. Mark Isitt, Journalist och författare, programledare för Grand Designs i TV4 och Stadsinspektionen i P1 deltar som reflektör. Moderator för inledningen är Karin Klingenstierna.

Exempel på ämnen för övriga 26 sessioner med nära 100 presentationer är ”Elektrifiering av den tunga vägtrafiken”, ”Luftfarten - pandemin och nya förutsättningar”, ” Styrning, automatisering och digitalisering av framtidens transporter” och ” Metoder för att mäta och uppnå ökad cykling”. Under konferensen finns också en digital utställning med utställare från olika företag och myndigheter. Även VTI har en monter, där deltagare på konferensen kan träffa forskare i livesända videomöten.