Dags att gå vidare med digitaliseringen av transportsektorn

Många är rädda för att digitalisering av lager och distributionscenter innebär kostsamma och tidskrävande investeringar, säger Philip Carl, Nordenchef Endava. Foto: Endava

Det är hög tid att digitalisera lager och distributionscenter. Inom transport och logistik förknippas digitalisering ofta med avancerade robotar, AI och självkörande fordon. Men det finns många andra delar i försörjningskedjan som kan moderniseras med digital teknik, inklusive att ta bort onödig pappershantering. Det skriver Philip Carl, Nordenchef på Endava,

Inom transport och logistik förknippas digitalisering ofta med avancerade robotar, AI och självkörande fordon. Men det finns många andra delar i försörjningskedjan som kan moderniseras med digital teknik, utan vare sig stora insatser eller kostnader. Det är dags att branschen tar krafttag för att få bort onödig pappershantering och förbättra både effektivitet och kundupplevelse.  

Leveranskedjor är under stor press med efterdyningar från pandemin med brist på komponenter och försenade leveranser. Kriget i Ukraina försvårar ytterligare för en del leveranskedjor och allt fler företag planerar att flytta produktion närmare sin hemmabas. I grund och botten finns också att transport- och logistikbranschen fortfarande är starkt beroende av manuell handpåläggning, gamla metoder och mycket pappersarbete för att hantera gods.

Enligt en amerikansk undersökning där 500 branschföretag inom transport och logistik tillfrågats ansåg över 40 procent att brist på automatisering är ett hinder för den egna verksamhetens utveckling. Samtidigt finns en oro över stora kostnader för att uppgradera anläggningarna. En hel del nordiska företag har en liknande syn på automatisering och oro över kostnader för uppgradering, enligt vår erfarenhet. 

Trots att branschen börjat digitaliseras på flera sätt, till exempel genom kontrollstationer som övervakar leverantörskedjan, är det fortfarande vanligt att vara beroende av e-post, telefoni eller kalkylblad för kritiska funktioner. Till stor del används också manuell arbetskraft och äldre metoder för att hantera last, som till exempel fraktsedlar eller annan pappershantering. 

En viktig faktor för företag som befinner sig i början av en automatiseringsresa är kostnaderna med ny teknik. Många är rädda för att uppdateringar i lager och distributionscenter innebär kostsamma och tidskrävande investeringar, som till exempel robotteknik. Men det finns en mängd digitala lösningar där de flesta både är överkomliga och ger mätbar avkastning. Och även om digitaliseringsprojekt ofta kräver att företag anställer och behåller utbildad arbetskraft, bidrar de på lång sikt till ökad effektivitet och förenkling av personalens arbete.

En enkel digital lösning som till exempel kameror som registrerar lastlossning kan räcka för att öka effektiviteten och transparensen, samtidigt som riskerna för handhavandefel minskar. Ett annat exempel på digital utveckling som är vanligt redan idag är lastspårning med allt från mobila skanningsenheter, digitala streckkoder, radiofrekvensidentifiering (RFID) och GPS. Att kunna skörda resultat och fördelar med sådana investeringar kan för många vara starten på att gå vidare med fler digitala projekt som förenklar leverantörskedjan.

För de flesta företag är det klokt att börja med att införa digital programvara, till exempel program för spårning och lagereffektivitet. Fysiska lösningar däremot, som robotar och självkörande fordonsleveranser, är steg som kan tas i ett senare skede. Dessutom kräver de ändå ofta egen programvara.

Det finns ingen enskild strategi som gäller för alla anläggningar när det gäller att välja och införa digitala lösningar eller automatiseringsprojekt. Varje organisation behöver börja med att kartlägga sina egna behov och hitta de områden där en digital acceleration gör mest nytta. Det första steget kan vara att se över pappershanteringen eller att kommunicera mer effektivt med en förare kring att lossa last – det viktigaste är att företag som ännu inte gjort det påbörjar sin digitaliseringsresa. Det ökar smidigheten och effektiviteten kring hantering av lager och distribution, samt ger en bättre upplevelse för företag och deras kunder. Digitalisering inom lager och distribution kan också få ned kostnaderna väsentligt genom att undvika skador och misstag som ibland sker på grund av den mänskliga faktorn.  

Philip Carl, Nordenchef Endava