Satellitsystem spårar godsets väg under transporten

Satellitsignaler  kan lokalisera godset under transporten vilket sparar tid och resurser. Arkivbild

Transportbranschen står inför en kraftig omställning och utmaningar i en orolig och snabbt föränderlig värld. Men det är nu företagen kan dra stora fördelar, såväl miljömässiga som ekonomiska, av att snabba på digitaliseringen av transporter. Satellitnavigation som spårar lasten i realtid kan vara ett sätt. Det menar Philip Carl, Nordenchef för IT-tjänsteföretaget Endava,

Svenska transportföretag ser hinder för digitalisering, enligt en rapport från Tillväxtverket. Det ses som komplext, dyrt och med osäkra resultat. Men digitaliseringen kan vara mer lätthanterlig och mindre kostsam än många tror. 

I en amerikansk undersökning bland 500 företag inom transport och logistik ansåg 70 procent att de största utmaningarna är snabbhet och exakta leveranstider. Företagen ansåg att den mest värdefulla varan i branschen är tid.

Ett exempel på att spara tid är implementering av ett globalt satellitnavigationssystem. GNSS, som togs fram som en militär tillämpning, nyttjar satellitsignaler till positionsinmätning för mottagaren. GNSS automatiserar informationen om lastens lokalisering. Samtidigt kan exempelvis trafik- och väderproblem förutses och onödig väntan vid transportterminaler undvikas. 

All ny teknik innebär en investering. Men fördelarna med digitaliseringen övertrumfar prislappen. Och det hjälper företagen att bli moderna, effektiva och spara på materiella och mänskliga resurser.