PostNord digitaliserar sina distributionsprocesser

Nu kan PostNord hantera, säkra och anpassa sina mobila verksamheter. Foto: Soti

Nu har IoT- och mobilitetsföretaget SOTI och PostNord tillsammans skapat en innovativ EMM-lösning, Enterprise Mobility Management. Med hjälp av SOTI MobiControl kan PostNord hantera, säkra och anpassa hela sitt mobila enhetslandskap. Inte minst handlar det om att identifiera nödvändiga programuppdateringar, byta ut batterier i enheter och avgöra vilka applikationer som behövs för specifika användargrupper, som blivit en växande utmaning.

SOTI och PostNord har utvecklat ett anpassat system för att uppdatera flera enheter på ett säkert och kontrollerat sätt, oavsett plats. Enhetsuppdateringar utförs utanför arbetstid för att minimera störningsmomentet för medarbetarna och undvika driftstopp.

Dessutom utvecklades ett varningssystem för att spåra stulna enheter och åtgärda säkerhetsproblem. Om en enhet är borttappad skickas en varning så snart enheten har aktiverats och anslutits till SOTI MobiControl. Detta gör att PostNord enkelt kan hitta stulna enheter och rapportera dem försvunna. Om det behövs kan företaget sätta dem i låsningsläge och fjärradera all information och skydda företagsdata.

Samma sak gäller för enheter vid självbetjäningsdiskar i butiker. Eftersom dessa inte alltid övervakas av personal är en sådan lösning avgörande för säkerheten för dessa enheter.

Med hjälp av SOTI MobiControl kan PostNord enkelt underhålla, uppdatera och säkra sina enheter i enlighet med interna krav. Tack vare det kan företaget följa livscykeln för distribuerade enheter och hantera dem via en enda instrumentpanel, vilket eliminerar behovet av spårning via Microsoft Excel. Dessutom kan tekniska problem nu lösas på distans, vilket har lett till minskade supportkostnader, minskad stilleståndstid och ökad kundnöjdhet.

– SOTI MobiControl har varit en stor del av vår verksamhet under många år. Mycket av det vi kan göra idag, tack vare SOTI, var inte möjligt för några år sedan, men nyligen har vår verksamhet utvecklats och behovet av en tekniklösning för att effektivt hantera våra tusentals enheter har ökat avsevärt. Utan SOTI MobiControl hade vi inte kunnat erbjuda den servicenivå som våra kunder förväntar sig av oss, säger Gert Friis-Larsen, nordisk servicechef på PostNord.

– Sedan starten har vårt arbete med PostNord präglats av verkligt samarbete, vilket har lett till ett framgångsrikt partnerskap i mer än ett decennium. Vi har kunnat stödja företaget i dess tillväxt, vilket visar den överlägsna prestandan hos vår teknik och är ett bra exempel på hur en redan framgångsrik organisation kan dra nytta av nya innovationer, kommenterar Stefan Spendrup, Nord- och Västeeuropachef på SOTI.