DHL Freight och Saloodo i samarbete

Samarbete mellan DHL Freight och Saloodo. Foto: DHL

Saloodo!, DHL:s digitala fraktplattform, har varit tillgänglig på den svenska marknaden under en tid.

– Vi började att använda Saloodo! inom vårt DHL Freight-nätverk för några månader sedan och plattformen testades med några utvalda frakt- och transportbolag. Våra egna anställda var positiva till den effektiva boknings- och transporthanteringsprocessen såväl som den höga nivån av automation i Saloodo!-plattformen. Saloodo! är en digital end-to-end lösning där all relevant information, från orderhantering till leverans, utväxlas på ett papperslöst sätt, Säger Robert Zander, vd för DHL Freight Sverige,

Fraktare har självklart nytta av det stora nätverket av transportbolag. Detta innebär att de kan förlita sig på Saloodo!. Det är möjligt att beställa allt från en enskild lastpall eller kartong till fulla lastbilar.

– Vårt mål är att öka utnyttjandegraden i industrin genom att använda tillgängliga resurser på ett bättre sätt. Detta innebär mer affärer för fraktare, mindre trafik och lägre koldioxidutsläpp – en trippelvinst för fraktare, transportbolag och samhället i stort.

Det har gått mer än fem år sedan Saloodo! lanserades. Vilka framsteg har du sett inom vägtransportsektorn gällande teknologiinförande eller digitaliseringstakt?

– Industrin i sig är fortfarande mycket traditionell. Medan vi fortsätter att verka för digitalisering och teknologi som en drivkraft för vägtransport inser vi också vikten av mänsklig kontakt och direkt kontakt.