Logicenters satsar på CO2-neutralitet

Logicenters nya projekt ska bli ledande inom utvecklingen av koldioxidneutrala anläggningar. Foto: Logicenters

 I Logicenters nya projekt Triple Zero vill logistikfastighetsaktören bli ledande inom utvecklingen av koldioxidneutrala anläggningar i alla led. För att klara ambitionen hämtas inspiration och material från såväl växtriket som rymden.

Fastighetsbranschen är i akut behov av bättre sätt att utveckla och drifta anläggningar för att få ner sektorns klimatavtryck. Historiskt har man tittat mycket på att få ner CO2-avtrycket när det gäller driften av byggnader. Mindre fokus har legat på hur mycket CO2-materialen i byggnaderna kostar att tillverka, transportera och installera. Det vill Logicenters ändra på i projektet Triple Zero.

Projektet startar nu igång bygget och kommer att vara en del av Bålsta Logistikpark i norra Stockholm. I skrivande stund pågår en detaljerad planering kring de materialval och byggtekniker som ska användas i projektet. Exempelvis kommer den traditionellt använda stålstommen, väggar och tak att ersättas med träkonstruktioner.

Vi spänner bågen högt och ska försöka ta oss till total CO2-neutralitet i det här projektet. Vissa byggmaterial, som till exempel betong, kommer dock vara svårt att få helt CO2- neutrala. Där vi står idag i projektet minskar vi materialbundet CO2 med 60 procent. Så visst är det en bit kvar här innan vi når noll. Den svåraste utmaningen just nu är att hitta material och installationer med låg CO2 halt och som är godkända att använda. För att komma ner på noll i projektet som helhet måste vi därför balansera genom att hitta material som binder mer CO2 än de släpper ut, som till exempel trä och hampa. Återvinnig och återbruk av byggnaden när den väl är uttjänt om 50-100 år behöver sen fungera så att vi inte släpper tillbaka den bundna koldioxiden, säger Eva Sterner, chef för utvecklingsprojekt hos Logicenters.

I linje med Logicenters ambitiösa hållbarhetsmål att vara helt koldioxidneutrala år 2028 ser bolaget Triple Zero-projektet som en viktig möjlighet att kunna fortsätta utvecklas och addera nyfunnen kunskap. Bland annat har Logicenters börjat blickat mot rymden för att hitta inspiration och tillvägagångssätt som potentiellt skulle kunna få ner klimatavtrycket.

Vi tittar på rymdteknik, där man ofta ligger långt fram vad gäller teknikutveckling och var till exempel först med solceller. Vi samarbetar med en organisation med ingångar till NASA och hoppas hitta saker som kanske kan implementeras här på sikt. Det skulle kunna handla om något lager i rymddräkten som är väldigt isolerande som man även skulle kunna använda i exempelvis takkonstruktioner för att få dem lättare, fortsätter Sterner.

Namnet Triple Zero kommer från ambitionen med noll utsläpp under byggnationen och noll under själva driften. Den tredje nollan handlar om att i framtiden kunna bygga CO2-neutralt utan att kostnaderna blir högre än dagens byggen.