Logicenters bygger solcellspark åt Dagab

Logicenters nya anläggning i Landskrona. Foto: Logicenters

Logicenters fortsätter sin stora satsning på en CO2-neutral fastighetssektor. Nu fördjupas samarbetet med Dagab med en solcellspark som ska byggas på den nya anläggningen i Landskrona.

Under förra året tecknade Logicenters ett långsiktigt hyresavtal på totalt 15 år med Axfoodkoncernens inköps- och logistikbolag Dagab om ett helt nytt rikslager för frukt och grönt. Det nya lagret på drygt 37 000 kvadratmeter har förlagts i Landskrona och kommer att ersätta dagens lager för frukt och grönt i Helsingborg.

Under torsdagen skrevs ett tilläggsavtal där det står klart att parterna utökar sitt redan existerande samarbete rörande förnybar energi. När Dagab flyttar in i lokalen i november kommer man göra det med 7 000 solcellspaneler installerat på taket på en yta om cirka 30 000 kvadratmeter.

– Som logistikutvecklare är vår vision att alltid erbjuda våra hyresgäster moderna och framför allt hållbara anläggningar på strategiska platser. Vi är glada över ett fortsatt bra samarbete med Dagab där deras nya lager kommer vara byggt enligt vår ambitiösa hållbarhetsstrategi", säger Matthias Kettelhoit, CEO på Logicenters.

Logicenters har ett hållbarhetsmål att vara helt klimatneutrala år 2028, vilket är i linje med den profil som anläggningen i Landskrona byggs efter. Solcellsparken kommer att ge en effekt om 3,9 MW vid full drift, vilket är lika mycket som den årliga hushållselen för 570 hushåll.

Det som är extra glädjande är att solcellsparken byggs i elområde 4 där behovet av ny elproduktion är som störst. Vår nya solcellspark bidrar till att hålla nere anläggningens elkostnader men även elpriset i området, säger Jon Malmsten, solenergiexpert på Logicenters.

Även den nya hyresgästen är nöjd över den nya solcellsparken.

Solcellssatsningarna är en del av våra satsningar på grön teknik inom ramen för våra logistikanläggningar. Anläggningen i Landskrona adderar viktig, ny, grön energi samtidigt som den stöttar energibehovet för vår verksamhet i Landskrona, säger Nicholas Pettersson, vd för Dagab, Axfoods inköps- och logistikbolag.

Sedan tidigare har Logicenters och Dagab anlagt Nordens största takbaserade solcellspark i Bålsta, norr om Stockholm.