Svealandstrafiken deltar i projektet Resilient

Geert Schaap framför Svealandstrafikens elbuss. Foto: Svealandstrafiken

Tillsammans med ett 40-tal andra organisationer och företag, ingår Svealandstrafiken i kompetenscentret Resilient, som syftar till att bidra med kunskap och verktyg för en säker, hållbar och effektiv energiförsörjning. Som en del av Resilient kommer Svealandstrafiken bland annat fungera som en testbädd kring hur kollektivtrafik med elbussar kan bidra till ett bättre integrerat och mer pålitligt energisystem för transportsektorn. 

Ett haveri i delar av energisektorn, genom exempelvis elavbrott och cyberattacker, kan leda till problem med laddning av elbussar och tankning av biogasbussar, och ge negativ påverkan på hela transportsystemet. Kompetenscentret Resilient är ett av Energimyndighetens elva kompetenscentrum, som alla ska bidra till ett stabilt och hållbart energisystem. Svealandstrafiken deltar i Resilient med både erfarenhet och praktiskt kunnande för att säkra en hållbar energiomställning och ett mer pålitligt energisystem i samband med elektrifieringen inom transportsektorn. 

– Vi har varit med ända sedan projektet initierades och det känns riktigt spännande att se vart det här tar oss. I och med införandet av våra nya elbussar kommer vår depå i Västerås vara utrustad med den senaste laddtekniken och tillhörande analysverktyg, säger Geert Schaap, chef för teknik och innovation på Svealandstrafiken. 

Projektet, som löper under fem år med möjlighet till ytterligare fem års förlängning, beviljades under 2021 med 63 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten.

– Övergången till ett mer elektrifierat, decentraliserat och digitaliserat energisystem, med hög andel förnybar energi, medför nya utmaningar men ännu fler positiva möjligheter. En utmaning vi har är att hitta nya medarbetare som är vassa inom digitalisering och datahantering, och vår förhoppning är att detta också är något projektet kan hjälpa oss att lösa, säger Geert Schaap.