DHL Freight Norden och Baltikum tillsätter ny vd

Robert Zander blir ny vd för DHL Freight i Norden och Baltikum. Foto: DHL

Robert Zander tar över ansvaret som DHL Freights VD i Norden och Baltikum från och med den 1 november 2022. Han ersätter därmed nuvarande VD, Pekka Stenqvist, som kommer att gå i pension vid årsskiftet. Robert behåller dessutom sin nuvarande roll som vd för DHL Freight i Sverige.

Robert Zander började sin karriär inom DHL Freight 2016 i rollen som CFO för Norden och Baltikum. Han har tidigare mångårig erfarenhet inom transport och logistik vilket inkluderar seniora chefspositioner och posteringar internationellt i såväl Europa som Mellanöstern och Afrika.

Under sin tid som vd för DHL Freight i Sverige har Robert framgångsrikt styrt organisationen genom en turbulent tid med Covid, hög inflationsnivå, krig i Ukraina och andra utmaningar i vår omvärld. Stort fokus har lagts på organisation, strategi och lönsamhet. Samtidigt har företaget utvecklats på flera plan där bland annat stora utbyggnader av terminaler har implementerats och viktiga steg tagits inom hållbarhet. DHL:s miljöarbete är ett högt prioriterat område där arbetet för minskade utsläpp varit mycket lyckosamt de senaste åren.

– Det är med stolthet och stor respekt som jag accepterat förtroendet att leda DHL Freight i Norden och Baltikum mot nya mål. Med kunden i fokus är det mitt uppdrag att skapa medarbetarengagemang för att vi ska kunna leverera högsta kvalitet. Jag är ödmjuk inför uppgiften samtidigt som jag med glädje ser fram emot det utökade ansvaret, säger Robert Zander.

Robert blir i och med sin nya roll medlem i DHL Freights Globala ledning och kommer att rapportera till Uwe Brinks, CEO DHL Freight.