Högt ställda energikrav ger Lambertsson leveranskontrakt

Lambertsson uppfyller högt ställda krav på miljöhänsyn och energisnål hantering. Foto: Lambertsson

Wästbygggruppens dotterbolag Logistic Contractor – på uppdrag av Genesta – bygger en logistikfastighet på hela 80 000 kvadratmeter i Enköping. Hittills har Lambertsson levererat 23 energisnålt anpassade bodar, LED-belysning och laddningsmöjligheter för både elbilar och elcyklar till nya Enköping Logistikcenter.

– Vi ska vara helt fossilfria 2030 och har höga krav på oss, något som Lambertsson förstått från början, säger Joakim Henriksson, Logistic Contractors platschef för byggprojektet i Enköping. Jag uppskattar också Lambertssons kreativitet när det gällt att lösa frågor inom en rimlig budget. Höga miljökrav kan lätt bli kostnadsdrivande.

Lambertsson är en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer inom bygg- och industrilösningar. Sedan sju år tillbaka har företaget drivit en konsekvent satsning på att anpassa utrustning och maskiner för att klara allt högre miljö- och energikrav från kunder.

– Det är väldigt roligt att vi kunnat göra Logistic Contractor nöjda i alla led, säger Magnus Lindén, modulansvarig i Lambertssons mellersta region där den största depån ligger i Västerås. Vi är de enda leverantörerna i branschen som klarat de högt ställda energikraven. Det visar att vi satsat helt rätt.

I den här affären har Logistic Contractor haft de högsta kraven enligt certifieringssystemet Breem, nivån ”Excellent”, på den utrustning som hyrs till projektet. Det vanliga är annars att miljö- och energikrav gäller själva byggnationen, men här har kunden vidgat miljöansvaret ytterligare.

– Energisnålt handlar mycket om isolering, säger Magnus Lindén. Här använder vi en kombination av mineralull och pir-skivor för att få ett lågt U-värde på klimatskalet, alltså det som anger hur effektiv isoleringen är.

Utöver den speciella isoleringen görs ytterligare insatser för att optimera manskapsbodarnas energisnåla profil. Grunden täcks med gummiduk, alla skarvar tätas och särskilda kuddar används för att täta utrymmet mellan våningsplanen på bodar med två plan.

Just nu pågår markförberedelser på platsen, området Stenvreten i Enköping. Anläggningen blir lika stor som elva fotbollsplaner och kan hyras ut till en hyresgäst eller delas upp i två, tre eller fyra effektiva lokaler. Under bygget kommer taket att förberedas för en 50 000 kvadratmeter stor solcellsanläggning. Hallen beräknas stå klar under hösten 2023.