Lambertsson löser logistiken åt Stora Enso

Lambertsson löser etableringen av 70 bodar - ett komplext jobb med avancerad logistik. Foto: Lambertsson

Lambertsson har vunnit en upphandling om etablering av 70 bodar åt Stora Enso. Uppdraget ska genomföras på bara en vecka och ställer stora krav på logistiken.

– Det ska bli väldigt kul att styra upp så att kunden blir nöjd, säger Staffan Martinsson som är Projektledare på Lambertsson.

När skogsindustrikoncernen Stora Enso genomför ett planerat underhållsstopp vid Nymölla bruk i Skåne är det Lambertsson som får förtroendet att leverera bodar åt personalstyrkan på cirka 300 personer.

– Den avancerade logistiken och tidsplanen ställer stora krav, men vi kan garantera en etablering i tid till ett konkurrenskraftigt pris, säger Staffan Martinsson.

Bodarna levereras från Ängelholm och inkluderar 50 personalbodar med omklädningsrum och matplatser samt 20 toalett- och hygienbodar. Lambertsson monterar allt på plats och kopplar in vatten och avlopp.

– Vi placerar allt utifrån en exakt ritning och ser till att alla transporter kommer till rätt plats i rätt ordning. Två veckor senare ska de flesta av byggbodarna i retur. Det är transporterna som står för de stora kostnaderna och genom att få till ett bra flöde så kan vi hålla nere kostnaderna för kunden, säger Staffan Martinsson.