Kostnaderna för kollektivtrafik har ökat dubbelt mot intäkterna

Kostnaderna för kollektivtrafik har ökat dubbelt mot intäkterna. z

Kostnader för kollektivtrafik har under senare år ökat dubbelt så snabbt som intäkterna. En utveckling som till stor del beror på bristande underlag för analys och uppföljning. Nu har Tyréns utvecklat en nyckeltalsrapport för att underlätta arbetet och bidra till en effektivare kollektivtrafik.

För att hjälpa de aktörer som arbetar med att planera och utveckla kollektivtrafik tar Tyréns-utvecklade Flowmapper fram nyckeltal – som kan agera branschstandard. Målet är att göra kollektivtrafiken mätbar, hållbar och mer attraktiv för resenärer.

– I dialogen med kunderna märker vi att den här typen av underlag är efterlängtat. För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv är uppföljning och analys nödvändigt, till exempel genom en nyckeltalsrapport, förklarar Eva-Marie Wenehed, produktägare för Flowmapper på Tyréns.

Sveriges Kommuner och Regioner har haft svårt att hitta rättvisande jämförelsetal, och pausade därför sina Öppna jämförelser för kollektivtrafik. Den framtagna nyckeltalsrapporten från Tyréns kan ligga till grund för en sådan jämförelse.

Nyckeltalsrapportern tillgängliggörs nu i Flowmapper, och ger möjlighet till samtliga kollektivtrafiksaktörer att förhålla sig till gemensamma mätetal. Vilket ger möjlighet för aktörerna att jämföra sina resultat med andra städer och aktörer i Sverige, för att säkerställa attraktivitet och konkurrenskraftighet. Rapporten syftar även till att över tid säkerställa att införda åtgärder ger rätt effekt, och identifiera nya behov för åtgärder.