Bättre punktlighet och framkomlighet för kollektivtrafiken

Flowmapper är en del av Tyréns som jobbar med hållbart samhällsbyggande. Foto: Tyréns

Datadrivna verktyg skapar attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Med ett gemensamt faktabaserat underlag för samarbetet med kollektivtrafiken, kan kommun, kollektivtrafikhuvudmän och operatör förbättra sitt samarbete och kollektivtrafiken. Med bara ett par sekunders mellanrum skickar bussar i Sverige iväg en positionsdata. Vi samlar in, kvalitetsgranskar och visualiserar datan i flödeskartor som är en direkt spegling av verkligheten.

Flowmapper visar data från bussarnas positioner i en stad, i ett användarvänligt, flexibelt verktyg. Filtrera, djupdyk eller zooma ut och upplev kraften som ett datadrivet arbetssätt ger.

Hur stor effekt gav åtgärden? Hur många sekunder kan vi spara om korsningen byggs om? Hur stor andel av bussarna kör för fort förbi skolan? Behöver hållplatsläget byggas ut, eller kan man minska reglertider vid hållplatsen? Med Flowmapper kan man göra noggrannare analyser än någonsin tidigare, för att skapa den mest effektiva och attraktiva kollektivtrafiken.

Analyser som tidigare tagit timmar i anspråk, kan man nu göra på några minuter och dessutom med bättre underlag. Flowmapper frigör tid, som gör att man kan arbeta proaktivt och strategiskt med kollektivtrafiken.