Försiktig återhämtning för färdtjänst

Det totala antalet färdtjänstresor ökade med nio procent. Foto: Trafikanalys

Det totala antalet färdtjänsresor ökade med nio procent under 2021 jämfört med året innan då pandemin bidrog till att färre använde färdtjänsten. I förhållande med 2019 var det dock en minskning med 32 procent. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Under 2021 genomfördes cirka 7,5 miljoner enkelresor med färdtjänst, en ökning jämfört med föregående år då antalet var knappt 7 miljoner. Samtidigt har antalet tillstånd som behövs för att få resa med färdtjänsten minskat med 3 procent. Tillsammans gör det att antalet enkelresor per tillstånd har ökat med 12 procent från 2020.

– Under första delen av 2021 pågick fortfarande pandemin men vaccinationen startade och fler kunde ge sig ut och resa. Statistiken ger inga svar på om resenärerna använder alternativa färdsätt för att exempelvis utföra ärenden, kommenterar Fredrik Söderbaum, Trafikanalys.

Kvinnor dominerar som tidigare färdtjänsten, både sett till antal tillstånd och antalet genomförda resor. Dock genomför män som har ett tillstånd i genomsnitt 30 procent fler resor än kvinnorna. Under 2021 minskade antalet utfärdade färdtjänsttillstånd med 8 500 till 286 700. Sett i ett längre perspektiv är det lågt antal tillstånd.

Längre färdtjänstresor mellan kommuner, så kallad riksfärdtjänst, utnyttjades av betydligt färre personer. År 2021 var det cirka 5 700 personer som nyttjade riksfärdtjänst. Det är en ökning, 26 procent, jämfört med föregående år. Det sammanlagda antalet enkelresor med riksfärdtjänst uppgick till närmare 23 000, vilket innebär att varje resenär i genomsnitt gjorde fyra resor under året. Även för riksfärdtjänst genomför män i genomsnitt fler enkelresor än kvinnor.