Försäljningen av tunga fordon bromsar in

Efter en stark start på året bromsar försäljningen av tunga fordon in, menar MRF. Foto:MRF

MRFs styrelse för Tunga Fordon, dvs de medlemsföretag som säljer och servar lastbilar och andra tunga fordon, lägger i maj en uppdaterad prognos för försäljningen för 2022. Den landar på 5 000 för året, efter ett första tertial där försäljningen bromsar in något i april efter en stark start på året.

– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på tunga fordon men den globala bristen på produktion gör att vi lägger en relativt försiktig prognos än vad vi gjort tidigare, säger Tomas Engsund vd för Be-Ge Lastbilar och ordförande i MRF Tunga Fordon. Det är den rådande krisen i omvärlden som håller nere prognosen, inte den inhemska efterfrågan.

De företag som bygger klart lastbilarna efter kundens önskemål, de s.k. påbyggarna, har svårt att få in leveransen på efterfrågat material och chassie. Detta leder till att kunderna får vänta på att få sina fordon färdigställda.

– Även de höga drivmedelspriserna gör att våra kunder idag har mindre marginaler att uppdatera sin fordonspark vilket leder till att de avvaktar med vissa beställningar. Samtidigt lägger osäkerheten runt laddinfrastrukturen för tunga fordon ett hinder för de åkare som vill ställa om till laddbara lastbilar. Här hoppas vi att beslutsfattarna håller sina löften om en omställning även för tunga fordon.