MRF kritiserar nya reseavdragen

Tommy Letzén, MRF. Foto: MRF

Regeringen har tidigare aviserat att det nuvarande reseavdraget kommer att ersättas med en färdmedelsneutral skattereduktion. Förslaget till nivåer i det nya systemet har kritiserat för att vara för snålt tilltagna, vilket missgynnar dem som har långt till jobbet och behöver bil. Förslaget som nu ligger på bordet är bättre, men det räcker inte.

– Många behöver bilen både till, från och i jobbet. Reseavdraget är viktigt för att hushållen ska ha råd med detta, säger Tommy Letzén på MRF.

– Det är bra att regeringen lyssnat till den kritik som framförts mot förslaget till nytt system. Förändringarna som görs nu är steg i rätt riktning, men inte tillräckliga. Vi efterlyser mer långsiktigt hållbara åtgärder, människor måste kunna äga och köra bil för att klara av sitt livspussel.

Avståndsgränsen i det nya reseavdraget höjs från 8 till 12 mil och kilometersatsen höjs från 5 till 8 kronor per mil. Det är också välkommet att den skattefria milersättningen för att använda egen bil i tjänsten föreslås höjas till 25 kronor. Men grundproblematiken kvarstår fortfarande;

– Skattereduktionen motsvarar inte de faktiska kostnaderna för de som behöver bilen till jobbet. I tider av högre bränslepriser och osäker omvärld borde mer göras för att underlätta resande i hela landet. Utveckla det nuvarande reseavdraget i stället för att avveckla det. . Landets bilister ställer nu om till en elektrifierad fordonsflotta och behöver politikernas hjälp på vägen att ha råd med detta, avslutar Tommy Letzén på MRF