Ted Lundström ny ordförande för Näringslivets Transportråd

Ted Lundström, ny ordförande för Näringslivets Transportråd. Foto: Näringslivets Transportråd

Ted Lundström, head of global logistics på Ovako, valdes till ny ordförande för Näringslivets Transportråd när föreningen höll sin årsstämma den 29 april. I sin nya roll blir han en viktig företrädare för godstransportköpare inom industrin och handeln. Under årsstämman valdes även Jessica Lundh, Volvo Cars, Martin Valdemarsson, Spendrups och Karin Aase från Teknikföretagen in som ledamöter i styrelsen.

Ted Lundström har en lång erfarenhet inom logistikbranschen och har de senaste 10 åren arbetat på stålföretaget Ovako. Ted är ledamot i Näringslivets Transportråds styrelse sedan 2021. Han efterträder Jenny Larsson som lämnar styrelsen efter två år som ordförande.

– Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med medlemmarna och övriga styrelsen i NTR driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköparna och stärker svensk konkurrenskraft. Transportområdet befinner sig i en spännande och utmanande fas så NTR:s arbete kommer vara mycket viktigt framöver, säger Ted Lundström.

Den ideella föreningen ”Näringslivets Transportråd - för transportköpare”, är en sammanslutning av kommersiella varuägande transportköpare i Sverige. Föreningens ändamål är att verka för medlemmarnas gemensamma intressen inom området transporter och infrastruktur.