Oförändrat antal nyregistrerade personbilar

Oförändrat antal nyregistrerade personbilar i april jämfört med i fjol. Foto: Trafikanalys

Under april nyregistrerades 23 050 personbilar. Det är 83 färre bilar än vad som nyregistrerades i april förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad. Jämfört med mars i år minskade antalet nyregistrerade personbilar med 23 procent i april. Detta är en säsongsvariation som även syntes 2020 och 2021.

Värt att notera är att nyregistreringen av elbilar gått om nyregistreringen av bensinbilar under inledningen av 2022. Under januari till april i år nyregistrerades nästan 25 500 elbilar, medan antalet nyregistrerade bensinbilar var 23 200. I april nyregistrerades 5 500 elbilar, vilket motsvarar nästan var fjärde nyregistrerad personbil.

Under april, jämfört med april 2021, ökade både nyregistrerade elbilar och laddhybrider med 13 procent. Antalet nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i april jämfört med samma månad ifjol, med 23 respektive 6 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i april 46 procent (40 procent i april 2021). Av de 47 861 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari till april var 53 procent elbilar, 47 procent laddhybrider och knappt 1 procent gasbilar.

Under april avregistrerades 20 686 personbilar, varav 7 500, 36 procent, exporterades. I april nyregistrerades 3 146 lätta lastbilar (+53 procent jämfört med april ifjol), 613 tunga lastbilar (-15 procent) samt 87 bussar (-19 procent).