Skånetrafiken tar ytterligare steg i hållbarhetsarbetet

Nobina och Skånetrafiken gör gemensam revision för ökad genomlysning av leverantörskedjan. Foto: Nobina.

Skånetrafiken och Nobina, som bland annat äger fordonen för trafikering av stadsbusstrafiken i Malmö, utförde denna gång hållbarhetsrevisionen av Nobinas belgiske leverantör gemensamt. Initiativet innebär ett mer omfattande led i Skånetrafikens hållbarhetsarbete med leverantörskedjan.

– Detta är första gången en trafikhuvudman, vi i det här fallet, gör en hållbarhetsrevision hos en fordonsleverantör tillsammans med ett trafikföretag. Vi tar härmed tillsammans med Nobina, ytterligare ett steg i vårt arbete för mer hållbara leverantörskedjor, säger Iris Rehnström, Miljö- och hållbarhetsansvarig för Skånetrafiken.

Trafikföretagen utför kollektivtrafiken för Skånetrafikens räkning. I upphandlingen av samarbetspartners ställs krav på hög hållbarhetsprestanda och maximal samhällsnytta.

– Kollektivtrafiken är en del av lösningen på några av samhällets största hållbarhetsutmaningar. Därför måste vi ständigt bli bättre, lära av varandra och utveckla vårt arbete genom hela leverantörskedjan och livscykeln. Ett arbete som hjälper våra leverantörer och samtidigt utvecklar våra metoder för hållbara inköp i alla led, säger Lars Åkesson, Teknikchef på Nobina Sverige.

För att driva hållbarhetsarbetet framåt har Skånetrafiken fokus på klimatneutralitet och energieffektivitet, ren luft, minimerat buller och inga farliga kemikalier samt socialt ansvarstagande i leverantörskedjan och i lokalsamhället. Revision av leverantör i ett utökat led bidrar till samtliga fokusområden.

– Revisionen hjälper oss att tillsammans identifiera och hantera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, konstaterar Iris Rehnström. Att andra branschkollegor tittar på och kan ha nytta av våra initiativ är bara positivt. Ju fler som kan ta lärdom av det vi gör desto mer gynnas branschens totala hållbarhet.