Gröna Bilister byter namn till Gröna Mobilister och får ny ordförande

Jesper Johansson, ny ordförande för Gröna Mobilister. Foto: Gröna Mobilister

Gröna Mobilister, som nyligen bytt namn från Gröna Bilister, får nu en ny ordförande. Jesper Johansson tar över efter Marie Pellas som kliver av efter en framgångsrik tid på ordförandeposten.

Vid Gröna Mobilisters årsmöte den 21 april valdes Jesper Johansson till ny ordförande. Jesper har en bred bakgrund inom hållbar mobilitet och är en av pionjärerna i Sverige på området. Redan 2001 började han arbeta med frågorna och han har varit verksam i föreningen sedan 2014. Hans arbete har varit fokuserat på att öka kunskapen kring, och implementeringen av, hållbar mobilitet och nya mobilitetstjänster på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Han var under flera år Sveriges representant i EPOMM European Platform On Mobility Management, startade upp och drev SWEPOMM, Swedish Platform On Mobility Management, och ResSmart, Plattformen för hållbar mobilitet i Stockholms län.

Jesper Johansson, ny ordförande för Gröna Mobilister, kommenterar:

– Transportsystemet i Sverige och världen står inför den största förändringen sedan personbilen blev var och varannans egendom. Den snabba utvecklingen genom digitalisering och elektrifiering tillsammans med ett ökat behov av att utveckla städer för människor, samt klimatkrisens behov och effekter, ger möjligheter till nya mobilitetstjänster och ett helt nytt mobilitetssystem. Vi vill hjälpa till i denna utveckling genom att lyfta fram konsumentperspektivet och jobba tillsammans med myndigheter, företag och leverantörer. Nu finns det en möjlighet att utveckla ett system som blir skräddarsytt för användarna och klimatet.