Hogia digitaliserar åt Bellmans

Hogia digitaliserar åkeriföretaget Bellmans vågkvitton. Foto: Hogia

Minskad pappershantering, rätt information direkt in i systemet och ökad likviditet. Bellman Groups IT-chef Patrik Sandahl ser många fördelar med digitaliserade vågkvitton:

– Chaufförerna fotar smidigt av en QR-kod och då blir infon garanterat rätt, säger han.

– Det här är verkligen ett lyft för oss, varje transport med schaktbil genererar 15 vågkvitton och vi har 500 transporter dagligen. Det innebär oerhörda mängder papper för både oss och förarna att hålla reda på. Nu går det enkelt via en app – vi slipper pappershanteringen samtidigt som vi minskar risken för fel.

Så sammanfattar Patrik Sandahl, IT-chef för koncernen Bellman Group, fördelarna med Hogias lösning för digitalisering av vågkvitton i samband med transporter från grustäkter.

Åkeriföretaget Bellmans ingår i Bellman Group och förmedlar lastbilar och grävmaskiner med förare till byggbranschen i Storstockholm. En majoritet av bolagen i koncernen har systemstöd från Hogia och Patrik Sandahl ser affärssystemet som basen i Bellmans lösning.

– Jag har jobbat operativt i Hogias lösning i mer än tio år och systemet möjliggör att vi kan vara ett snabbfotat företag. Våra kunder behöver ha hjälp kvickt och vi kan enkelt hålla kontakt med vår fordonsflotta och få koll på var grejorna finns. Dessutom blir faktureringen både smidigare och snabbare.

Patrik Sandahl berättar att de kopplat på flera Hogia-moduler för att optimera sin lösning och den digitala hanteringen av vågkvitton passar in perfekt i det nya arbetssättet.

– I stället för att kvittona skrivs ut, läggs på instrumentbrädan och sedan tas med det till kontoret för att stansas och till sist kunna faktureras, så blir hela flödet automatiskt. Chaufförerna fotar smidigt av en QR-kod och då blir infon garanterat rätt.

Vågsystemet genererar en QR-kod på vågsedeln som föraren sedan scannar av med Hogias mobilapp. Därefter uppdateras informationen på körordern, vilket medför en effektiv hantering där risken för fel minimeras.